Etablering i Sao Tome og Principe

Åben kort
Lokal tid:
20:37:40

Minimercado Quilombo

Unnamed Rd,, São Tomé
storeLæs mere

Botequinho Brasil

Quilombo, São Tomé
restaurantLæs mere

Discoteca Africana

Quilombo, São Tomé
night_clubLæs mere

Escola Primária 12 de Julho

São Tomé
schoolLæs mere

Deeper Life Bible Church Igreja Biblica Da Vida Profunda

Mato Quixiba Rua
point_of_interestLæs mere

Centro Nacional de Endemias

São Tomé
point_of_interestLæs mere

Portao Vermelho

EN nº 2, São Tomé
barLæs mere

Salão do Reino das Testemunhas de Jeová

Atrás da cadeia, São Tomé
churchLæs mere

COIMFOR

EN nº 2, São Tomé
point_of_interestLæs mere

Direção dos Serviços Prisionais e Reinserção Social

Atrás da Cadeia, São Tomé
policeLæs mere

Hotel Residencial Luxan

Atrás da Cadeia, São Tomé
lodgingLæs mere

ASPF

Avenida Água Grande, São Tomé
healthLæs mere

Marina STP

Atrás da Cadeia, São Tomé
foodLæs mere

Federação Santomense De Futebol

Atrás da Cadeia, São Tomé
point_of_interestLæs mere

Yupopcar- Rent A Car

Quilombo, São Tomé
car_rentalLæs mere

Evangelical Church Assembly of God

São Tomé
churchLæs mere

Salama Snack Bar

Quilombo, Bairro Quilombo, São Tomé, São Tomé
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Sao Tome og Principe

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning